Optimalisatie kennisplatform

Klantenonderzoek, Concept, UX Design, UI Design, Interaction Design

simonlugte_facilitaironline_img_1

Optimalisatie kennisplatform

Klantenonderzoek, Concept, UX Design, UI Design, Interaction Design

2_simonlugte_facilitaironline_img_Mobile

Opdracht

Facilicom Group heeft mij gevraagd om hun online kenniscentrum te optimaliseren. Het doel was om ervoor te zorgen dat nieuwe gebruikers ook terugkerende gebruikers worden. Mijn doorlopen ontwerpproces is hiernaast te zien. Typerend aan mijn werkwijze is dat ik doelgericht en efficiënt te werk ga. 

3_simonlugte_faxcilitaironline_Gif_Ontwerpproces

                         Briefing            Onderzoek          Concept           Verbeelden        Realiseren 

Opdracht

Facilicom Group heeft mij gevraagd om hun online kenniscentrum te optimaliseren. Het doel was om ervoor te zorgen dat nieuwe gebruikers ook terugkerende gebruikers worden. Mijn doorlopen ontwerpproces is hiernaast te zien. Typerend aan mijn werkwijze is dat ik doelgericht en efficiënt te werk ga. 

3_simonlugte_faxcilitaironline_Gif_Ontwerpproces

      Briefing                   Onderzoek                 Concept                   Verbeelden                  Realiseren 

4_simonlugte_facilitaironline_img_3_Onderzoek

Onderzoek

In een human centered design proces is het van belang om goed naar de doelgroep te luisteren. Tijdens dit project heb ik zo snel mogelijk contact opgezocht met de doelgroep (facilitair managers). Door enquetes, interviews, customer journey’s en empathy maps af te nemen bij de doelgroep ben ik achter hun behoeftes en voorkeuren gekomen. Door mijn research te analyseren heb ik aantal ontwerpcriteria kunnen formuleren die als bouwstenen dienden voor dit project.  

Onderzoek

In een human centered design proces is het van belang om goed naar de doelgroep te luisteren. Tijdens dit project heb ik zo snel mogelijk contact opgezocht met de doelgroep (facilitair managers). Door enquetes, interviews, customer journey’s en empathy maps af te nemen bij de doelgroep ben ik achter hun behoeftes en voorkeuren gekomen. Door mijn research te analyseren heb ik aantal ontwerpcriteria kunnen formuleren die als bouwstenen dienden voor dit project.  

4_simonlugte_facilitaironline_img_3_Onderzoek

Concept

Ik ben tot drie concepten gekomen: Chatbot Eva, The World of Facilitair en Facilitaironline. Door het afnemen van concepttesten bij de doelgroep ben ik er achter gekomen dat Facilitaironline het beste aansluit op de behoeftes en voorkeuren van de doelgroep. Facilitaironline is een interactief platform waar facilitair manangers door middel van wetenschappelijke artikelen, praktijkcases en referenties worden voorzien van de voor hen relevante informatie om een goede facilitaire keuze te kunnen maken voor hun organisatie. 

6_simonlugte_facilitaironline_img_Verbeelden

Concept

Ik ben tot drie concepten gekomen: Chatbot Eva, The World of Facilitair en Facilitaironline. Door het afnemen van concepttesten bij de doelgroep ben ik er achter gekomen dat Facilitaironline het beste aansluit op de behoeftes en voorkeuren van de doelgroep. Facilitaironline is een interactief platform waar facilitair manangers door middel van wetenschappelijke artikelen, praktijkcases en referenties worden voorzien van de voor hen relevante informatie om een goede facilitaire keuze te kunnen maken voor hun organisatie. 

6_simonlugte_facilitaironline_img_Verbeelden
5_simonlugte_facilitaironline_img_Concept

Verbeelden

Door middel van user stories ben ik gaan kijken hoe ik de behoeftes en voorkeuren van de doelgroep kon omzetten naar functionaliteiten. Na wat verkennende schetsen en een flowchart heb ik de stap naar wireframes gemaakt. Mijn wireframes heb ik voorgelegd aan de doelgroep en collega’s. Door feedback te vragen heb ik telkens mijn wireframes kunnen verbeteren. Vervolgens heb ik mijn wireframes uitgewerkt en verwerkt in een clickable prototype.

Verbeelden

Door middel van user stories ben ik gaan kijken hoe ik de behoeftes en voorkeuren van de doelgroep kon omzetten naar functionaliteiten. Na wat verkennende schetsen en een flowchart heb ik de stap naar wireframes gemaakt. Mijn wireframes heb ik voorgelegd aan de doelgroep en collega’s. Door feedback te vragen heb ik telkens mijn wireframes kunnen verbeteren. Vervolgens heb ik mijn wireframes uitgewerkt en verwerkt in een clickable prototype.

5_simonlugte_facilitaironline_img_Concept

Realisatie

Tijdens mijn proces heb ik vier test iteraties doorlopen en verschillende scenario’s getest. Dit heb ik gedaan door mijn prototypes te testen bij facilitair managers en studenten van de opleiding Facility Management. Hierdoor heb ik het beste uit mijn ontwerp kunnen halen.

7_simonlugte_facilitaironline_img_realisatie

Realisatie

Tijdens mijn proces heb ik vier testiteraties doorlopen en verschillende scenario’s getest. Dit heb ik gedaan door mijn prototypes te testen bij facilitair managers en studenten van de opleiding Facility Management. Hierdoor heb ik het beste uit mijn ontwerp kunnen halen.

7_simonlugte_facilitaironline_img_realisatie
8_simonlugte_facilitaironline_img
8_simonlugte_facilitaironline_img_Mobile